pompy ciepła, klimatyzacja dla domu firmy, rekuperacja , fotowoltaika

+48 222 66 22 97

Dofinansowanie Moje Ciepło 

Moje Ciepło, czyli program dopłat do pomp ciepła

 

Program “Moje Ciepło” został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby wspierać zakup i montaż pomp ciepła w świeżo wybudowanych domach jednorodzinnych. Nabór trwa od 29 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2026.

Przygotowujemy wnioski do programu Moje Ciepło. Jeżeli jesteś zainteresowany – zadzwoń do nas lub skontaktuj się z nami drogą mailową. Koszty złożenia wniosku i prowadzenia sprawy aż do wypłaty dofinansowania :  550 zł brutto 23% vat. 

+48 607 785 611

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wentotech@gmail.com

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Patrząc całościowo, dom który kwalifikuje się do programu posiada wskaźnik energii pierwotnej nieodnawialnej (Ep), którego wartość jest mniejsza niż 70 kWh/m2 (dla domu jednorodzinnego) oraz 65 kWh/m2 (dla domu wielorodzinnego) musi spełniać warunki techniczne WT2021, założenia:

BENEFICJENCI

 

 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)albo

 

  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

 

 

 

FORMA DOFINANSOWANIA

 

 

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

dofinansowanie

 

 

 

                                          DOFINANSOWANIE W FORMIE  DOTACJI

 

 

RODZAJ POMOMY CIEPŁA

TYP

PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH

PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

NIE WIĘCEJ NIŻ (ZŁ)

 

gruntowe

x

 

do 30%

do 45%

21 000

powietrzne

typu powietrze-powietrze w systemie centralnym

 

do 30%

do 45%

7 000

powietrzne

typu powietrze-woda

do 30%

do 45%

7 000

 

 

 

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Dla kogo jest skierowany program Moje Ciepło?

Jeśli kupisz od nas pompę ciepła  przygotujemy wniosek Gratis !!!

Obsługujemy instalacje / montaż oraz sprzedaż fotowoltaiki, panele fotowoltaiczne w miastach:

 

Obsługujemy instalacje / montaż oraz sprzedaż pomp ciepła w miastach:

 

wentotech@gmail.com

 

Regon: 146832760

NIP: 7611508234

 

Marii Dąbrowskiej 3/6, 06-300 Przasnysz

 

tel kom 607 785 611
(bezpośredni kontakt do właściciela

 

tel +48 222 66 22 97
(centrala przełączy do dostępnego specjalisty)

 

Kontakt