+48 222 66 22 97

01 sierpnia 2023

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 – Lista aktualnych dotacji

pompy ciepła, klimatyzacja dla domu firmy, rekuperacja , fotowoltaika

+48 222 66 22 97

Obsługujemy instalacje / montaż oraz sprzedaż fotowoltaiki, panele fotowoltaiczne w miastach:

 

Obsługujemy instalacje / montaż oraz sprzedaż pomp ciepła w miastach:

 

wentotech@gmail.com

 

Regon: 146832760

NIP: 7611508234

 

Marii Dąbrowskiej 3/6, 06-300 Przasnysz

 

tel kom 607 785 611
(bezpośredni kontakt do właściciela

 

tel +48 222 66 22 97
(centrala przełączy do dostępnego specjalisty)

 

Kontakt

pompy ciepła, pompa ciepła, tanio, montaż Ciechanów Pułtusk, Olsztyn, Warszawa, Legionowo, Płońsk, Przasnysz

Rosnące ceny gazu i innych surowców skłaniają Polaków do poszukiwania alternatywnych źródeł ogrzewania. Wśród nich szczególnie popularną opcją jest ekologiczna pompa ciepła, która zyskuje coraz większe uznanie w ostatnich latach. To rozwiązanie ma także dodatkowy atut, ponieważ pozwala skorzystać z dostępnych w 2023 roku dotacji na zakup pomp ciepła. Szczególnie interesujące są zmiany w dwóch kluczowych rządowych programach: Czyste Powietrze oraz Mój Prąd.

 

Program Czyste Powietrze, będący najdłużej funkcjonującym rządowym programem, przeszedł pewne modyfikacje, które umożliwiają uzyskanie dofinansowania na zakup i instalację pomp ciepła. Program ten nadal koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych, mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Dofinansowanie na pompę ciepła jest znaczącą zachętą dla Polaków do przejścia na bardziej ekologiczne i wydajne rozwiązania w zakresie ogrzewania domów.

 

Dodatkowo, program Mój Prąd, który pierwotnie skupiał się na wsparciu w zakupie instalacji fotowoltaicznych, został rozszerzony o możliwość dofinansowania inwestycji w pompę ciepła. To oznacza, że mieszkańcy mogą korzystać z programu nie tylko w celu wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, ale także w celu uzyskania wsparcia finansowego przy zakupie pompy ciepła do ogrzewania swoich domów. Ta inicjatywa ma na celu promowanie bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

 

Warto więc dokładnie przyjrzeć się dostępnym w 2023 roku dotacjom do pomp ciepła oraz aktualizacjom w programach Czyste Powietrze i Mój Prąd. Dofinansowanie na pompę ciepła może stanowić znaczącą pomoc finansową dla rodzin chcących inwestować w bardziej przyjazne dla środowiska i oszczędne źródło ogrzewania. Wybór ekologicznej pompy ciepła nie tylko przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale również pozwoli na oszczędności finansowe w dłuższej perspektywie.

 

 

Rekordowa sprzedaż pomp ciepła – co ma na nią wpływ?

 

Rynek pomp ciepła w ostatnich latach silnie się rozwija. W 2021 roku globalna sprzedaż tych ekologicznych urządzeń grzewczych wzrosła o prawie 15 proc. natomiast w krajach Unii Europejskiej odnotowano wzrost na poziomie 35 proc. Jednak to dopiero 2022 rok okazał się być tym rekordowym dla Europy, jeśli chodzi o sprzedaż energooszczędnych pomp ciepła. Jak wynika bowiem z zebranych przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) danych, niektóre kraje (w tym Polska, Włochy, Holandia i Austria), w I połowie 2022 roku podwoiły ich sprzedaż. Tylko w naszym kraju, w 2022 roku w stosunku do tego samego okresu z 2021 roku, sprzedaż wszystkich pomp ciepła wzrosła o 120 proc. (dane PORT PC). Z czego dla poszczególnych typów tych urządzeń wzrost ten osiągnął:

 

 

 

Co wpływa na tak dużą popularność pomp ciepła? W ostatnim czasie są to na pewno:

 

 • liczne korzyści wynikające z posiadania pompy ciepła, do których zalicza się przede wszystkim: korzystniejsze koszty ogrzewania w porównaniu do innych źródeł ciepła (aż 75 proc. energii urządzenie to pobiera z odnawialnych źródeł), dbałość o środowisko, wysoki komfort obsługi i wielofunkcyjność, szybki zwrot inwestycji, bezpieczeństwo, możliwość montażu w prawie każdym obiekcie (sprawdźcie: pompa ciepła w starym i nowym domu);

 

 • podwyżki nośników energii i paliw, które sięgnęły nawet ponad 100 proc. (rok do roku). Kryzys energetyczny, w przypadku którego dużą rolę odgrywają czynniki geopolityczne, a zwłaszcza rosyjska agresja na Ukrainę (do tego dochodzą również zaburzenia w gospodarce światowej, czy trudności z wydobyciem i dostawami surowców) dotyka praktycznie całą Europę i przenosi się na gospodarstwa domowe;

 

 • możliwość współpracy z fotowoltaiką, nie można bowiem zapominać o tym, że na tak ogromną popularność pomp ciepła, ma też wpływ wzmożone zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby, poprzez montaż fotowoltaiki, w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki obywatelskiej. Na boom na panele fotowoltaiczne w Polsce, największy wpływ miał przede wszystkim program Mój Prąd (ekologiczne rozwiązania wspierane są również przez program Czyste Powietrze);

 

 • wzmacnianie pozycji Unii Europejskiej jako światowego lidera klimatycznego. Mowa tu m.in. o ambitnym planie, jakim jest osiągnięcie w 2050 roku neutralności klimatycznej (poprzez przeprowadzenie transformacji energetycznej, polegającej na m.in. produkcji energii elektrycznej z OZE). W głównych strategiach „Europejskiego Zielonego Ładu” to właśnie pompy ciepła uznane zostały za jedne z kluczowych rozwiązań dekarbonizacyjnych w ogrzewaniu. Również plan Komisji Europejskiej – REPowerEU, który jest odpowiedzią na inwazji Rosji na Ukrainę obejmuje m.in. przyspieszony cel zainstalowania do 2030 roku łącznie 30 milionów nowych pomp ciepła (centralnego ogrzewania wodnego).

 

 

 

Dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu

Osoby planujące zakup i montaż pompy ciepła w starym domu, mogą skorzystać z kilku możliwości jej dofinansowania, w tym:

 

 • rządowego programu Czyste Powietrze, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • rządowego programu Stop Smog, również wspierającego wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w domach mieszkalnych jednorodzinnych;

 • ogólnopolskiego programu Ciepłe Mieszkanie, który wspiera wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach wielorodzinnych;

 • regionalnych dotacji do wymiany pieców, na bardziej ekologiczne źródła ciepła (w tym również pompy ciepła), których powstanie jest efektem uchwał antysmogowych.

 

Program Czyste Powietrze – najwyższe dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu

Tak dynamicznemu rozwojowi rynku pomp ciepła sprzyja polityka klimatyczna Unii Europejskiej i dofinansowanie publiczne jakie za tym idzie. Jednym z najdłużej działających (od września 2018 roku) jest program CZYSTE  POWIETRZE DOTACJE NA INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE, z budżetem wynoszącym 103 mld zł, który ma być realizowany do 2029 roku. W jego ramach można otrzymać dotacje:

 • na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku;

 • do wymiany starych i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła.

 

Przy czym, to właśnie wprowadzone w maju 2020 roku zmiany w programie “Czyste Powietrze” miały wyraźny wpływ na wzrost zainteresowania tymi ekologicznymi urządzeniami grzewczymi. Mowa tu o m.in.

 • znacznie łatwiejszym ubieganiu się o dofinansowanie;

 • skróceniu rozpatrywania i uproszczenie wniosków;

 • zastąpieniu większości wymaganych dokumentów oświadczeniami;

 • możliwości łączenia programu Czyste Powietrze z programami gminnymi, takimi, jak Stop Smog i ulga termomodernizacyjna.

 

 

 

Czyste Powietrze 3.0 – zmiany w programie od 2023 roku

 

Do tej pory dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynosiły w:

 • podstawowym poziomie dofinansowania do 30.000 zł;

 • podwyższonym poziomie dofinansowania do 37.000 zł (47.000 zł przy dotacji z prefinansowaniem);

 • najwyższym poziomie dofinansowania do 69.000 zł (79.000 zł przy dotacji z prefinansowaniem).

 

Jednak zarówno wysokość możliwych dopłat, jak i progi dochodowe ulegną zmianie od nowego roku. W dniu 3 stycznia 2023 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych beneficjentów, uruchomiona została nowa, zmieniona wersja programu Czyste Powietrze. Obowiązywać zaczęły jego nowe warunki, które obejmą m.in.

 

 • ponad dwukrotne zwiększenie poziomów dofinansowania przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji. Podstawowy poziom dofinansowania wynosić będzie 66.000 zł, podwyższony 99.000 zł, a najwyższy – 135.000 zł (oczywiście wszystko to w formie bezzwrotnej dotacji);

 

 • podwyższenie kwot dotacji na poszczególne usługi i źródła ciepła ze szczególnym promowaniem tych najbardziej efektywnych energetycznie (w tym pomp ciepła powietrznych i gruntowych);

 

 • umożliwienie złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie, w efekcie czego beneficjenci, którzy już wcześniej skorzystali z tego rządowego programu np. na wymianę pieca, będą mogli złożyć drugi wniosek na wykonanie częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku;

 

 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku;

 

 • ścieżkę bankową programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Do tego zwiększone zostaną kwoty kredytu objęte gwarancją bankową;

 

 • uproszczenie zasad obsługi i rozliczeń;

 

 • eliminację możliwości dofinansowania z Czystego Powietrza kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3 (od 1 lipca 2023 roku, po zastosowaniu okresu przejściowego).

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

 

Wzrośnie również próg dochodowy, i tak przy:

 • podstawowy poziomie dofinansowania – próg dochodowy zostanie podniesiony ze 100.000 zł do 135.000 zł;

 

 • podwyższonym dofinansowaniu – próg dochodowy wzrośnie z 1.564 zł do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2.189 do 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Natomiast maksymalna dotacja wzrośnie z 47.000 zł do 99.000 zł;

 

 • najwyższym wymiarze wsparcia, progi wzrosną odpowiednio – z 900 do 1.090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i z 2.189 do 2.651 zł w gospodarstwach jednoosobowych. W tym przypadku natomiast maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 79.000 do 135.000 zł.

 

Ponadto, jak miało to już miejsce w tym roku, beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, będą mogli ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, a więc jeszcze przed podjęciem prac związanych z remontem. W tym przypadku pieniądze z dotacji trafią do wykonawców prac:

 • pierwsza transza dofinansowania będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy;

 • pozostała natomiast część udostępniona będzie w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

 

 

Przy czym maksymalne dofinansowanie do pompy ciepła w Czystym Powietrzu wynosić będzie 50.900 zł:

 

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

 

 

Czyste Powietrze pompa ciepła – zmiany wysokości dopłat w 2023 roku

Oto maksymalne dofinansowanie do pomp ciepła dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu Czyste Powietrze 3.0):

 

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

 

 

Oto maksymalne dofinansowanie do pomp ciepła dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu “Czyste Powietrze” 3.0):

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Oto maksymalne dofinansowanie do pomp ciepła dla najwyższego poziomu dofinansowania (część trzecia programu “Czyste Powietrze” 3.0):

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

 

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Należy tu jednak podkreślić, że przez wiele lat brakowało ogólnokrajowego programu dopłat, który wsparłby inwestycje w pompy ciepła w nowych obiektach, albowiem 15 maja 2020 roku z programu Czyste Powietrze wyłączone zostały z dofinansowania przedsięwzięcia w nowobudowanych budynkach.

W kwietniu 2022 roku uruchomiony został jednak przez NFOŚiGW program priorytetowy Moje Ciepło, zapewniający dofinansowanie dla nowych budynków jednorodzinnych z pompami ciepła. Program z budżetem 600.000.000 zł realizowany będzie w latach 2022-2027 (podpisywanie umów będzie się jednak odbywać do 31.12.2026 roku). Przy czym, aby uzyskać dofinansowanie w jego ramach, konieczne jest:

 • ukończenie inwestycji w pompę ciepła przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (wyłącznie w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła);

 • zakupienie i zamontowanie pompy ciepła spełniające minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 do programu;

 • spełnienie wymogów podwyższonego standardu energetycznego budynku, tj.uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W (od 2023 roku, będzie ona na poziomie: maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok));

 • zakupienie nowej pompy ciepła, wyprodukowanej w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem;

 • zamontowanie pompy ciepła, która będzie współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym o temp. zasilania wody grzewczej ≤ 35 (spełnia je ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe).

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło dostępne jest w formie dotacji do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 21.000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję:

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie mojecieplo.gov.pl

Według informacji udostępnionych przez NFOŚiGW program Moje Ciepło cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Od jego uruchomienia do 27 grudnia 2022 roku, zostało wypłaconych już 5.023 dofinansowań do projektów instalacji pomp ciepła o łącznej wysokości 40.519.639 zł. Wnioski w programie Moje Ciepło można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który jest dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Mój Prąd 5.0 – pompy ciepła dofinansowanie

Program Mój Prąd, który przyczynił się do rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce, ma swoją kontynuację również w 2023 roku. Co jednak ważne, jego nowa odsłona funkcjonuje pod nazwą Mój Prąd 5.0 i jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby osób inwestujących w instalacje OZE. Wśród nowości wymienić należy możliwość ubiegania się w ramach programu Mój Prąd o dofinansowanie do pomp ciepła (już poprzednie wersje tego rządowego programu wzbogacone zostały m.in. o magazyny energii, magazyny ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią).

Nowa odsłona programu Mój Prąd ruszyła 22.04.2023 roku, a nabór wniosków jest ciągły. Maksymalna kwota dofinansowania (razem z fotowoltaiką) wynosi 58.000 zł, w tym wysokość dopłat do pomp ciepła, w zależności od rodzaju urządzenia, będzie wynosić:

 • do 4.400 zł w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze;

 • do 12.600 zł – dla pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności;

 • do 19.400 zł – jeśli inwestor zdecyduje się na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności;

 • do 28.500 zł – w przypadku gruntowej pompy ciepła.

Co ważne, wbrew zapowiedziom piąta edycja programu nie będzie ostatnią, w planach jest bowiem Mój Prąd 6.0.

Dofinansowanie do pompy ciepła – dla kogo?

Inwestycja w pompę ciepła to nadal spory wydatek, który w dużej mierze zależy od parametrów urządzenia, jego rodzaju (droższe są gruntowe pompy ciepła, tańsze natomiast ich powietrzne odpowiedniki) oraz powierzchni i wykończenia budynku. Przy czym cena pompy ciepła w 2023 roku wraz z montażem dla domu średniej wielkości, wiąże się z wydatkiem rzędu 40.000 – 70.000 zł. Dlatego też tak dużym udogodnieniem jest możliwość, czy to skorzystania z różnego rodzaju preferencyjnych kredytów na pompę ciepła, czy też dostępnych dotacji na pompy ciepła, skierowanych do:

 • gospodarstw domowych (tutaj do dyspozycji osób zainteresowanych są m.in. takie programy jak: “Czyste Powietrze” i “Moje Ciepło”);

 • rolników, którzy liczyć mogą na wsparcie z programu Agroenergia. W jego ramach o dotacje i niskooprocentowane pożyczki (wspierające realizację m.in. takich projektów, jak mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowych oraz pomp ciepła) ubiegać mogą się osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, a także osoby prawne;

 • organizacji pozarządowych i przedsiębiorców (zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i MŚP oraz dużych przedsiębiorstw). Informacje odnośnie możliwości uzyskania wsparcia materialnego na szeroko rozumianą ochronę środowiska (w tym zakup i montaż pomp ciepła), w postaci dotacji i preferencyjnie oprocentowanych pożyczek (z możliwością umorzenia pożyczonego kapitału, bez opłat i prowizji) uzyskać można dzięki tzw. kartom ofert, znajdującym się na stronach online poszczególnych WFOŚiGW. Do przedsiębiorców skierowany jest również rządowy program Energia Plus, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych);

 • dla gmin w ramach nowego programu Ciepłe Mieszkanie, które z kolei będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających status właściciela lub współwłaściciela lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Dotacje z Ciepłego Mieszkania obejmują wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na m.in. pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne, czy kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dofinansowanie dla najwyższego poziomu dofinansowania może wynieść maksymalnie 39. 900 zł, a w pozostałych gminach – 37.500 zł;

 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak się okazuje w 2023 roku dofinansowanie OZE będzie jeszcze wyższe, albowiem BGK przygotowuje się do nowego wsparcia właścicieli domów wielorodzinnych, którzy będą chcieli zainwestować w odnawialne źródła energii. Grant OZE (bo o nim mowa), to nowe rozwiązanie wpisane do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przysługiwać będzie ono właścicielowi lub zarządcy budynku wielorodzinnego na instalację, produkującą energię na potrzeby tego domu. Grant OZE ma wynieść do 50 proc. wartości zakupu, montażu, budowy lub modernizacji odnawialnego źródła energii (w tym również do inwestycji w ekologiczne pompy ciepła);

 • jednostek samorządu terytorialnego (JST) i państwowych jednostek budżetowych (PBJ) – oferta dotacji do pompy ciepła dostępna jest na stronach online poszczególnych WFOŚiGW. Przy czym dofinansowanie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych związanych z instalacją pompy ciepła wraz z dolnym źródłem ciepła;

 • uzdrowisk – Projekt Klimatyczne Uzdrowiska ma na celu wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych, jak również wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki od 40 proc. do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Czas realizacji Klimatycznych Uzdrowisk, w przypadku części pierwszej i drugiej to 15.07.2021-29.03.2024 rok lub do wyczerpania alokacji środków;

 • kościołów i związków wyznaniowych – np. w ramach dotacje z Funduszu Kościelnego 2023 (w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zaplanowano 11.000.000 zł). Przy czym, jak informuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – maksymalna kwota udzielonej dotacji z Funduszu Kościelnego w roku 2023 będzie wynosić 200.000 zł (może być ona jednak wyższa w uzasadnionych przypadkach).

 

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

 

Dotacje na pompy ciepła – w jakiej formie?

Dopłaty do pomp ciepła przyznawane są w ramach nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku. To jednak jaka będzie ich wysokość i forma zależne jest zarówno od regionu, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, jak i od funkcjonującego tam programu (ustawa bowiem nie określa szczegółów postępowania). Zarówno w przypadku programów rządowych, jak i regionalnych wsparcie takie dostępne może być w formie:

 • preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia pożyczonego kapitału (uzyskać je można w ramach m.in. programu Energia Plus, czy programów oferowanych przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

 • bezzwrotnego dofinansowania do pompę ciepła – z opcji takie skorzystać mogą beneficjenci m.in. takich programów, jak: Moje Ciepło, czy Czyste Powietrze.

 

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

 

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023. Lista dotacji.

O dofinansowanie na pompę ciepła w 2023 roku będzie można ubiegać się w ramach następujących ogólnopolskich programów, takich jak:

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku

Nazwa programu

Dla kogo?

Wysokość wsparcia

Zakres inwestycji

Terminy

Czyste Powietrze

osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych)

maks. 50.900 zł

zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/wodai powietrze/powietrze

nabór ciągły

Moje Ciepło

osoby fizyczne(właściciele nowobudowanych domów)

do 30 proc. kosztów (pompa ciepła powietrzna – 7.000 zł,gruntowa – 21.000 zł)

zakup i montaż pompy ciepłapowietrznej i gruntowej

do 31.12.2026 roku

Ciepłe Mieszkanie

osoby fizyczne (właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych)

od 30 do 95 proc. kosztów, w zależności od dochodu

zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej

do 31.12.2023 roku (II nabór)

Mój Prąd 5.0

osoby fizyczne

-do 4.400 zł – pompa ciepła powietrze-powietrze-do 12.600 zł – pompa ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności,-do 19.400 zł – pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności,-do 28.500 zł – pompa ciepła gruntowa

montaż fotowoltaiki z pompą ciepła

nabór ruszył 22.04.2023 roku

Stop Smog

osoby fizyczne ubogie energetycznie

do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł

zakup i montaż pompy ciepła

termin naboru do 2024 roku

Agroenergia

rolnicy

w 1 części programu do 20 proc. kosztów (min. 15.000 zł, maks. 25.000 zł. + dodatek 10.000 zł przy instalacji hybrydowej), w 2 części programu do 100 proc. kosztów (w formie pożyczki) do 50 proc. kosztów (w przypadku dotacji). Maks. 2.500. 000 zł

zakup i montaż pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW(konieczny audyt energetyczny)

nabór ciągły

Energia Plus

przedsiębiorstwa

pożyczka do 85 proc. kosztów (0,5 mln – 300 mln zł);dotacja do 50 proc. kosztów

zakup i montaż pompy ciepła

nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji środków

Pompa ciepła dofinansowanie 2023 – sektor prywatny

Dotację na pompę ciepła można uzyskać też w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań proponowanych przez podmioty z sektora prywatnego. Dostępne są one zarówno dla odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i podmiotów z innych grup (w tym odbiorców biznesowych, czy jednostek sektora finansów publicznych).

 

 

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku – sektor prywatny

 

 

Nazwa programu

Dla kogo?

Wysokość wsparcia

Zakres inwestycji

Terminy

Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG

konsumenci mieszkający w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek

zależy od roku budowy budynku, maksymalnie jest to 4.138,88 zł na pompę ciepła

zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda

program trwa od 01.01.2023 roku do wyczerpania puli dofinansowań (nie później jednak niż 31 grudnia 2023 roku)

Zwrot za piec

każda osoba, która chciałaby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe na zakup nowego pieca do ogrzewania swojego domu

zależna od roku budowy budynku i rodzaju nowego ogrzewania (nawet do 100 proc. zwrotu)

likwidacja starego źródła ciepła i zastąpienie go pompą ciepła typu– woda/woda, sprężarkową, napędzaną elektrycznie;– bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkową, napędzaną elektrycznie;– powietrze/woda, sprężarkową, napędzaną elektrycznie

nabór ciągły

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która wesprze Cię w procesie zakupu i montażu pompy ciepła, fotowoltaiki, rekuperacji czy klimatyzacji od początku do końca, napisz do nas wentotech@gmail.com  lub zadzwoń +48 222 66 22 97

 

 

Kliknij poniżej i sprawdź jak oceniają nas dotychczasowi klienci
(strona Google otworzy się w nowym oknie)

Opinie Google - wentotech, pompy ciepła tanio, klimatyzacje dla domu i firmy