04 sierpnia 2023

Dotacja Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Do tego rodzaju przedsięwzięć zaliczamy montaż klimatyzacji, pompy ciepła, fotowoltaiki oraz rekuperacji.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł (małżonkowie 106 000 zł) w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Z wszelkiego rodzaju ulg (np. ulga na dziecko, honorowe krwiodawstwo, itp.) w podatku dochodowym mogły skorzystać tylko osoby rozliczające się na zasadach ogólnych. Ulga termomodernizacyjna dodatkowo umożliwia odliczenie od podatku zarówno dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtowców.

Ulga termomodernizacyjna obejmie też część wydatków, która nie została sfinansowana z dotacji. To znaczy, że jeśli na dany montaż otrzymamy dotację tylko na część z kosztów naszej inwestycji, resztę wydatku możemy rozliczyć w ramach powyżej ulgi.

 

Dotacja czyste powietrze

W Polsce uruchomionych jest wiele programów i dotacji związanych z modernizacją sieci grzewczych i przechodzeniem na bardziej ekologiczne źródła energii. Poniżej przedstawimy Państwu możliwości dotacji jakie niesie wybór danego urządzenia. Nasza Firma zajmie się składaniem wniosków o uczestnictwie danego klienta w poszczególnych programach. Usługa ta jest dodatkowo płatna, ale pozwala Państwu znaleźć odpowiednie rozwiązanie oraz zminimalizować koszty inwestycji.

 

Fotowoltaika - program ,,Mój Prąd''

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Mój Prąd" to rządowy program wsparcia budowy domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 3 tysięcy złotych.

Do wniosku o dotację złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy dołączyć:

 kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

 dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

 zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

 oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),

 pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

 

Pompa Ciepła i Rekuperacja - program ,,Czyste powietrze''

Program dedykowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł  ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program może sfinansować do 90% kosztów inwestycji.

 

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która wesprze Cię w procesie zakupu i montażu pompy ciepła, fotowoltaiki, rekuperacji czy klimatyzacji od początku do końca, napisz do nas wentotech@gmail.com lub zadzwoń +48 222 66 22 97

Kontakt

Wentotech.pl

Marii Dąbrowskiej 3/6, 06-300 Przasnysz

NIP: 7611508234

REGON: 146832760

 wentotech@gmail.com

 +48 222 66 22 97

 +48 607 785 611

 Obserwuj nas

Obsługujemy instalacje / montaż oraz sprzedaż fotowoltaiki, paneli fotowoltaicznych w miastach:

Obsługujemy instalacje / montaż oraz sprzedaż pomp ciepła w miastach:

2024 | Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu | Wszelkie prawa zastrzeżone